Ochrana osobních údajů

Kupující registrací na stránkách www.zlato-investicni.com souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem zajištění nákupu a dodávky cenných kovů.


Tyto údaje jsou nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.  Vaše údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Tyto informace jsou zpracovány v rozsahu vyplývajícími z ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a Zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti.